“We moeten nu zowat overal mondkapjes dragen. Jaap van Dissel van het RIVM heeft steeds gezegd dat mondkapjes schijnveiligheid zijn. Er is geen bewijs dat mondkapjes effect hebben op de overdracht van Covid-19. Er zijn wel aanwijzingen dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark heeft gezegd dat mondkapjes geen medisch doel dienen, maar nodig zijn om ons gedrag te beïnvloeden. De overheid voert dus gedragsexperimenten met ons uit. Experimenten waarbij mogelijk gezondheidsschade te verwachten is, zijn in strijd met de Code van Neurenberg en mijns inziens ongrondwettelijk.

Dit is niet in het belang van de volksgezondheid. Een directe of indirecte mondkapjesplicht is een vorm van machtsmisbruik.”

Zo stelt Paul Schermers uit Apeldoorn in de Telegraaf.

Wij vragen ons af waarom het grote publiek dit soort boodschappen negeert.
Het mag wel duidelijk zijn dat wij in meerdere stukken hebben aangetoond dat er verschillende overheidsfunctionarissen en “experts” hebben aangegeven dat mondkapjes niets anders dan schijnveiligheid is, ook onderzoekers op de TU Delft hebben een duidelijk beeld gegeven over het effect van de mondkapjes en in hoeverre ze beschermend werken tegen het zogenoemde “COVID-19”.

Het effect mag duidelijk zijn, men spreekt elkaar aan in supermarkten en verlinkt elkaar wanneer het ze goed dunkt. Men voelt zich aangekeken als ze zonder mondkapje boodschappen doen en het brengt een hoop sociale druk met zich mee.

De kracht is om hier nuchter in te kunnen blijven, beseffen dat de grote menigte een mondkapje draagt zonder dat ze überhaupt een goed beeld hebben over waarom ze dit nu doen.

In het verleden zijn er meerder onderzoeken gedaan naar menselijke gedragingen onder groepsdruk. Zie hier een voorbeeld uitgezonden door MINDF*CK via de AvroTros (Mocht men denken dat dit via een gek complotdenkers website komt).

Is het dan niet duidelijk wat de stappen zijn van de overheid?
Op zijn Amerikaans: Spread Fear, Silence the crowd, Submission.
Ofwel; “DODELIJK”VIRUS -> MONDKAP -> VACCINATIEVERPLICHTING.

Middels de gedragsexperimenten zie je dat de overheid steeds meer macht kan uitoefenen. Zo is men te weten gekomen dat Nederland best gehoorzaam is en vooral bang is om in de portemonnee geraakt te worden. Zo delen ze boetes uit aan ondernemers voor het niet naleven van regels, maar ook de burger krijgt boetes voor het niet opvolgen van veel onzinnige nieuwe regels.

Zo begon alles met angst, waarbij men bang is voor het onbekende en de media een grote rol speelt om er voor te zorgen dat via verschillende kanalen geïnformeerd is over al het dood en verderf dat de wereld te bieden heeft. Denk hierbij aan alle lijken die de revue zijn gepasseerd.

Naarmate de tijd vordert hoor je steeds meer kritiek vanuit de volksmond met meer demonstraties en handhaving als gevolg. Het is via verschillende kanalen bekend geworden dat mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben om de verspreiding van het virus te voorkomen, doch is het een verplichting waar we mee te maken hebben. Wij zien de mondkapjes verplichting dan ook als een symbolische boodschap om het volk het zwijgen op te leggen.

Middels grootschalige indoctrinatie is de veronderstelling dat het vaccin de is oplossing voor alles. Men krijgt een worst voorgehouden (beloning) waarbij het volk denkt zijn/haar vrijheden weer terug te krijgen na vaccinatie. Zit je niet te springen op een vaccin? Dan dwingt men je alsnog een vaccin te nemen middels:

1. Maatschappelijke / Sociale druk (gedragsexperimenten)
2. Vrijheidsbeperkingen (BV: Niet meer kunnen vliegen / Sociaal Krediet Systeem)
3. Beloningen bij gehoorzaamheid.

Zo dwingt men je tot gehoorzaamheid, via verschillende kanalen bereiken ze het volk en is men direct / indirect verplicht om mee te doen aan het grote draaiboek van de overheden en is het een cyclus waar men altijd in blijft hangen. Want bij ongehoorzaamheid leef je uiteindelijk weer in angst.

Voor velen heerst de vraag nog wat een vaccin verder nog aanricht, zitten er microchips in waardoor alles te monitoren is? Gehoorzaamheid nog makkelijker te controleren is? Gedragsexperimenten nog makkelijker zijn uit te voeren middels big data?

Voor ons de vraag; Staan we dit toe? Of kunnen we ons vinden in de Fransen, die massaal in opstand komen?