We krijgen veel informatie over de het coronavirus. Informatie over de verspreiding van het virus, de gevolgen van het aantal ziekenhuisopnames op de zorg en over de maatregelen die genomen worden Het lijkt alsof we heel goed geïnformeerd worden. Als je echter wat dieper de data in duikt ontstaan er veel vragen die niemand tot nu toe nog heeft kunnen beantwoorden.

In dit artikel worden die vragen gesteld en wordt uitgelegd waarom de informatie die tot nu toe gegeven wordt geen antwoord biedt op die vragen en vaak zelfs aanleiding is voor die vragen. Misschien dat iemand die dit leest de vragen kan beantwoorden. Als deze vragen alleen maar meer vragen bij je oproepen, doe dan vooral zelf onderzoek.

Vraag 1: Wat zegt een stijging of daling van het aantal positieve testen als je niet kijkt naar het totaal aantal afgenomen testen?

Je ziet en hoort het elke dag in de media. Een stijging of daling van het aantal positieve testen. Dat wordt altijd met veel nadruk gebracht alsof het alles zegt over de ernst van de verspreiding van het corona virus. Maar daar wordt bijna nooit bij vermeld hoeveel testen er die dag of week in totaal afgenomen zijn. Zo werd er over week 45 een daling gemeld van het aantal positieve testen van 13.000. Dat lijkt heel veel, maar als je kijkt naar het aantal afgenomen tests, dan zie je dat er in week 45 50.000 tests minder afgenomen zijn dan de week ervoor. Een daling van 293.000 tests in week 44 tot 244.000 tests in week 45. Als je dan bedenkt dat in week 44 16% van de testen positief was, dan kun je verwachten dat er alleen al doordat er minder getest werd een daling is van 9.000 positieve testen. De media berichtten groots over de daling van 13.000 positieve testen terwijl het grootste deel verklaard kan worden doordat er minder getest werd.

Waarom is dit nu zo moeilijk te begrijpen voor de media en zelfs voor mensen als Mark Rutte of Hugo de Jonge die alsmaar blijven praten over het aantal positieve tests. We moeten maar hopen dat er geen beleid gemaakt wordt op basis van het aantal positieve tests, want het zegt echt helemaal niks over de verspreiding van COVID als je niet het aantal afgenomen tests meeneemt.

Hieronder de grafiek van het aantal positieve testen die per week gemeld zijn door de GGD’s sinds 1 juni (data van het RIVM[1]):

Kijk nu eens naar het totaal aantal afgenomen test per week (grafiek van het corona dashboard van de overheid gemaakt met data van het RIVM):

Het percentage positieve tests stijgt wel, maar veel minder hard dan het aantal positieve tests. Lijkt er toch sterk op dat het grootste deel van de stijging of daling van het aantal positieve tests te verklaren is doordat er simpelweg meer of minder tests afgenomen zijn. Waarom wordt er door de mainstream media dan nog steeds elke keer gerapporteerd over het aantal positieve tests zonder het aantal afgenomen tests te noemen?

Vraag 2: Waarom is de berekening van het Reproductiegetal tijdens de crisis aangepast?

Het zogenaamde R-getal moet een indicatie zijn voor de mate waarin het virus zich verspreid. Dit is voor de regering een belangrijk getal voor het nemen van ingrijpende maatregelen met zeer zware gevolgen voor onze economie en grote impact op onze levens.

Dit getal wordt berekend op basis van data over een periode van de afgelopen 5 weken.

Het is cruciaal dat dit getal een betrouwbare indicatie geeft van de ernst en verspreiding van het virus.

Waarom is de berekening van dit getal op 11 juni op een fundamentele manier aangepast? Tot 11 juni werd dit getal berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Dat lijkt logisch, want de druk op de zorg door het aantal ziekenhuisopnames is wat het probleem veroorzaakt. Als er alleen maar positieve tests zouden zijn en niemand in het ziekenhuis opgenomen hoefde te worden zou het corona virus geen grotere gevolgen hebben dan een hele vervelende verkoudheid.

Op 11 juni is de berekening van het R getal aangepast en is het aantal positieve tests ook meegenomen in de berekening, zoals vermeld in de volgende verklaring die kort daarna te lezen was op het corona dashboard van de overheid.

In deze verklaring staat dat de berekening is aangepast omdat het getal anders te laag werd en geen goed beeld meer gaf van de verspreiding van het virus. Maar je past een berekening van zo’n cruciaal getal toch niet aan terwijl je nog midden in een crisis zit omdat het getal anders te laag wordt?

En is het heel gek dat we eind juli (5 tot 6 weken na deze aanpassing) een nieuwe persconferentie hadden waarin de heren Rutte en De Jonge ons vertelden dat ze mogelijk nieuwe maatregelen moesten gaan nemen omdat het R getal weer boven de 1 kwam? Als je bedenkt dat het R getal over 5 weken berekend wordt en de berekening ervan 5 weken daarvoor op een fundamentele manier is aangepast, dan is dat toch niet heel verrassend?

In september is de berekening van dit cruciale getal opnieuw aangepast en is het weer berekend op basis van de ziekenhuisopnames. Die waren op dat moment blijkbaar weer hoog genoeg. En wat gebeurde er eind oktober, zo’n 5 weken later? Jawel, het R-getal ging weer naar beneden.  Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat dit komt door de maatregelen die de regering in oktober heeft genomen zoals het opnieuw sluiten van de horeca. Kijk dan naar de volgende vraag.

Vraag 3: Waarom zijn er twee weken na het opnieuw sluiten van de horeca flink veel minder tests gedaan?

Kijk hieronder nog eens naar de grafiek met aantal afgenomen tests[2] . De verticale lijn is het moment dat aangekondigd werd dat de horeca voor de 2e keer gesloten moest worden. Tot die tijd en de twee volgende weken is het aantal afgenomen tests elke week gestegen. Twee weken na die aankondiging is het aantal afgenomen tests plotseling drastisch met zo’n 50.000 tests gedaald. Waarom zijn er toen plotseling minder tests afgenomen? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er minder vraag was. Ook een gebrek aan test capaciteit of test materiaal is niet waarschijnlijk als het al die maanden ervoor geen probleem is geweest.

Door de daling in totaal afgenomen tests daalde uiteraard het aantal positieve tests en leek het alsof de maatregelen die twee weken ervoor genomen waren effect hadden. In realiteit werd de daling van positieve tests voornamelijk veroorzaakt door een daling in het aantal afgenomen tests.

De afgelopen tijd werd er in de media gezegd dat de daling van positieve tests aan het afvlakken was en dat daarom de maatregelen ook tijdens de kerst nog van kracht moesten zijn. Kijk nu eens naar het verloop van het totaal aantal afgenomen tests in de afgelopen weken. Hoe zou het nu komen dat het aantal positieve tests weer aan het stijgen is? Hebben de genomen maatregelen nu echt zoveel effect of komt het door het aantal afgenomen tests waardoor het aantal positieve tests stijgt en daalt? Zijn we nu echt de juiste maatregelen aan het nemen? Of sluiten we onze ogen voor de daadwerkelijke oorzaak van de positieve tests doordat we ons te veel fixeren op de verkeerde data?

Vraag 4: Waarom worden aerosolen niet erkent als mogelijk belangrijke oorzaak van positieve tests?

Volgens het WHO, het RIVM en het OMT spelen aerosolen slechts een geringe rol bij de verspreiding van het corona virus. Je zou zeggen dat er hele slimme mensen moeten werken bij die organisaties. Die aerosolen zijn minuscuul kleine deeltjes die het virus kunnen bevatten. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze in de lucht zweven en kunnen veel grotere afstanden afleggen dan 1,5 meter. Als het virus door aerosolen overgedragen kan worden is dat dus een mogelijk belangrijke oorzaak van de verspreiding van het virus. Volgens de eerdergenoemde organisaties spelen die aeorosolen nauwelijks een rol bij de verspreiding, omdat dit bij andere, vergelijkbare virussen ook geen rol speelt. Maar wat als corona zich anders gedraagt dan deze andere virussen?

Het RIVM geeft toe dat ventilatie kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen, maar zegt dat de regelgeving zoals vastgelegd in het bouwbesluit voldoende is. De rol van aerosolen wordt echter nog steeds niet als belangrijk gezien[3]

Dat terwijl er inmiddels talloze onderzoeken gedaan zijn die bevestigen dat corona via aerosolen overgedragen kan worden. Zelf de WHO bevestigt sinds eind oktober (ruim 6 maanden na de eerste golf!) dat ventilatie belangrijk is. Ik raad iedereen aan om het filmpje in het volgende artikel van Maurice de Hond te bekijken: https://www.maurice.nl/2020/10/31/ook-de-who-is-om/

Zelfs de WHO zegt inmiddels (veel te laat) dat ventilatie zeer belangrijk is. Het RIVM en het OMT hebben al meer dan een half jaar alle signalen dat ventilatie belangrijk is genegeerd. Hoelang blijven ze dat volhouden? Hoeveel positieve tests hadden we kunnen voorkomen door de ventilatie in publieke binnenruimtes te verbeteren? Kunnen we al die miljarden die nu als vergoeding aan horecaondernemers betaald worden niet beter gebruiken om de ventilatie in horecazaken te verbeteren? Als we dat doen zijn we bezig om ons land te versterken en weerbaarder te maken tegen corona en andere virussen waar we in de toekomst zeker mee te maken krijgen. Hadden we de horecazaken met een goede ventilatie open kunnen houden? We weten dat corona in de buitenlucht niet of nauwelijks overgedragen kan worden. Anders hadden we afgelopen zomer na de BLM demonstraties op de dam waar mevrouw Halsema nog zo door in opspraak is geraakt wel een piek gezien in het aantal positieve tests. Of na die weekenden waarin iedereen massaal naar de stranden ging. We hebben allemaal de beelden gezien die de media zo grif toonden in kranten en op het nieuws. Hebben we twee weken daarna ook maar iets gehoord over een stijging in het aantal positieve tests? Nee dus. Als je puur naar de data kijkt kun je niet anders dan concluderen dat het virus in de buitenlucht niet of nauwelijks overgedragen wordt.

Hoelang blijven het RIVM en het OMT nog ontkennen dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus?

De slimme mensen van deze organisaties lijken vast te zitten in de ideeën over de rol van aerosolen bij andere virussen. Kijk maar eens het volgende interview tussen Maurice de Hond en OMT lid Andreas Voss: https://www.npostart.nl/maurice-de-hond-in-debat-over-corona-met-omt-lid-andreas-voss/30-06-2020/POMS_BV_16229512

Dit is een interview van eind juni. Dat is al een tijd geleden. De WHO is inmiddels om en erkent het belang van ventilatie. Hoelang moet het nog duren voordat het RIVM en het OMT dit ook erkennen en er eindelijk de juiste maatregelen genomen worden?

Vraag 5: Wat wil de regering bereiken met de huidige maatregelen?

Tijdens de persconferentie van 8 december heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige maatregelen van kracht blijven. Het percentage positieve tests is in sinds het invoeren van die maatregelen gedaald van zo’n 16% naar 11,6%. Om te kunnen beoordelen of die percentages nog verder zullen dalen de komende wekend moeten we kijken waar de mensen die positief getest zijn denken dat ze het corona virus DNA binnen gekregen hebben. De GGD doet bron- en contactonderzoek en de resultaten worden elke week gepubliceerd door het RIVM.

De tabel hieronder toont de plek waar positief gemelde personen in de week voor de persconferentie vermoedelijk in contact zijn gekomen met het corona virus. De laatste kolom is het belangrijkste, want die toont de percentages.

Je ziet dat het bij het grootste deel (74%) gaat om de thuissituatie. Het virus wordt overgedragen binnen het gezin of de familie. Daar kan de regering weinig meer aan doen dan ze nu al doen, maar iemand uit het gezin is de eerste die in aanraking is geweest met het virus en dat is buiten de thuissituatie geweest. Als je die oorzaken aanpakt dan voorkom je ook de verspreiding binnen het gezin.

Die plekken buiten het huis zijn voornamelijk de werksituatie en shool en kinderopvang. Samen zorgen die plekken (die overigens allemaal binnen zijn) voor 96% van alle positieve testen. Wat doet de regering om het aantal positieve testen terug te dringen? Hebben we ook maar iets gehoord over maatregelen om verspreiding op deze plekken te voorkomen? Waarom focussen we op de horeca? Zelfs toen de horeca nog open was zorgden ze maar voor minder dan 3% van de positieve tests. Is het dan heel gek dat het percentage positieve tests met maar 5% is afgenomen de afgelopen maand? Denkt de regering nu echt dat de komende weken het percentage positieve tests zal afnemen? Wat denkt de regering nu precies te bereiken met de huidige maatregelen?

Vraag 6: Is het € 298.000 waard om een vuurwerk slachtoffer te voorkomen?

Als we dan toch aan het kijken zijn naar de maatregelen die de regering neemt en het efect van die maatregelen, dan ontkomen we er niet aan om ook te kijken naar het vuurwerkverbod.

Dit is voorgesteld door Groenlinks, zogenaamd om de druk op de zorg te verminderen. Laten we eens kijken naar de data om te beoordelen of en hoeveel de druk op de zorg hierdoor zal verminderen.

In 2019 zijn er 385 vuurwerkslachtoffers behandeld op de Spoed Eisende Hulp (SEH). Hiervan was 65% veroorzaakt door illegaal vuurwerk of het soort siervuurwerk dat dit jaar toch al verboden was[4]. 35% was veroorzaakt door het type vuurwerk dat dit jaar nog toegestaan was. Door het verbieden van dat type vuurwerk zullen 134 slachtoffers op de SEH voorkomen worden. Op 80 ziekenhuizen in Nederland die een Spoed Eisende Hulp hebben is dat dus minder dan 2 patiënten per ziekenhuis.

Vorig jaar is er door de branche € 77 miljoen omgezet en het kabinet heeft aangegeven dat ze de branche met € 40 miljoen willen compenseren. Dan kost het dus € 298.000 per slachtoffer dat voorkomen wordt. Kan dat geld nou niet beter gebruikt worden voor structurele verbeteringen van de zorg?

Deze maatregel heeft helemaal niks te maken met het verlichten van de druk op de zorg. De heer Gommers heeft dit ook gezegd toen hij te gast was in de talkshow van Beau[5]. Onze politici hebben deze data ook. Waarom zouden ze dan toch deze maatregelen voorstellen en doorvoeren? Kan het iets te maken hebben met de verkiezingen die over een paar maanden gehouden worden? Wordt ons land hier nu echt beter van of wordt alleen de eigen politieke partij hier beter van? Het is een puur politieke actie om meer stemmen te halen bij de verkiezingen. Die actie kost ons land echter wel € 40 miljoen. Miljoenen die veel beter gebruikt kunnen worden om onze zorg te versterken.

Conclusie?

Een conclusie is uit deze informatie eigenlijk niet te trekken. In dit artikel worden een aantal vragen gesteld waar niemand tot nu toe een antwoord op heeft kunnen geven. Dit zijn nog lang niet alle vragen die je kunt stellen. Er is een hele beroepsgroep in Nederland wiens werk het is om vragen te stellen en antwoorden te vinden om het volk op de juiste manier en met de juiste data te informeren. Dat is de journalistiek. Waarom stellen die deze vragen niet?

Illustreert de houding van Beau van Erven Dorens in de aflevering van Beau op 1 december de instelling van de media? Aan het eind van die aflevering kreeg Ernst Kuipers de vraag hoe groot het percentage mensen nu eigenlijk was die in de horeca in aanraking kwamen met het virus. Hoe groot is de rol van de horeca in de verspreiding nu eigenlijk. Dhr Kuipers had geen antwoord op die vraag en kwam niet uit zijn woorden. Beau greep in en zei: “die vraag krijgen we waarschijnlijk pas in 2030 beantwoord tijdens een parlementaire enquête”.

Is dat niet veel te laat? Moeten we niet juist nu die vragen stellen om verdere schade te voorkomen?

Een week later had Frits Wester bij Beau een discussie met horecaondernemers[6]. Frits Wester beweerde daar dat de regering hun best doen en het OMT om advies vraagt om de maatregelen te bepalen, omdat “ze het zelf ook niet weten”. Weet het kabinet nu werkelijk niet waar mee bezig zijn? Als ze dat wel weten, waarom nemen ze dan nu deze maatregelen? En waarom is de journalistiek in ons land niet kritischer en stellen ze de kritische vragen niet nu in plaats van te wachten tot over 10 jaar?


[1] https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201208_1159.pdf

[2] https://ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate-cijfers-coronatests-bij-de-ggden-2/

[3] https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

[4] https://www.veiligheid.nl/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/veiligheid/website.nsf/FE8EE17AAFE8C4F8C12584E5005B4D0B/asset/Ongevallen%20met%20vuurwerk%20jaarwisseling%202019-2020.pdf

[5] https://www.gids.tv/video/276592/beau-gemist-diederik-gommers-vuurwerk-hoeft-niet-afgeschaft-te-worden

[6] https://www.gids.tv/video/283341/beau-gemist-frits-wester-voert-felle-discussie-met-horecaondernemers