Beleidsmakers, – uitvoerders en zij die ons land regeren en ”beschermen” gaan steeds vaker de fout in. Hoeveel is dat excuus op den duur nog waard?

Ferd Grapperhaus

Minister van Justitie en Veiligheid

“ONDANKS ALLE GENOMEN MAATREGELEN, ZIJN ER HELAAS MOMENTEN GEWEEST WAAR DE 1,5 METER AFSTAND NIET IN ACHT IS GENOMEN. DAT SPIJT ME, JUIST EEN MINISTER MOET ALTIJD HET GOEDE VOORBEELD GEVEN.”

Het is inmiddels bekend dat Ferd zich niet helemaal aan de regels heeft gehouden, we zijn dan ook door onze Minister President Rutte voorgelogen over het feit dat buiten “het voorval” om alles netjes volgens de regels is verlopen. Want wat blijkt: Nieuwe foto’s laten zien dat Ferd wel vaker de mist in is gegaan, knuffelend en hand schuddend waant hij zich een goede gastheer op zijn eigen bruiloft, echter heeft de rest van Nederland te maken met de “abnormale” regels die zijn opgelegd door Ferd en noemt hij alle “feestvierende” mensen publiekelijk aso’s. Hoe kan iemand Ferd Grapperhaus nog serieus nemen?


Femke Halsema

Burgermeester van Amsterdam

“DIT SPIJT ME EN EN IS OVERDUIDELIJK EEN LES VOOR DE TOEKOMST. IK BEN TEN VOLLE VERANTWOORDELIJK EN BETREUR HET DAT DIT HEEFT KUNNEN GEBEUREN”

Daar hebben we Femke Halsema, door vele Amsterdammers gezien als de “verkrachter” van de mooie stad, wat ooit een mooie bruisende internationale trekpleister was gaat nu naar de verdommenis zal nu omgetoverd worden naar Femkech’s groentetuin dorp. Het besef dat het grootste deel van het Amsterdamse volk haar liever ziet vertrekken lijkt bij Femke niet te bestaan.

Ze was te incompetent om in te zien dat de #BLM demonstratie groter zou zijn dan dat zij zelf had ingeschat… Een inschattingsfout van ongeveer 13.500 man! Zo stond ze hoogstpersoonlijk zelf nog tussen de demonstranten, zonder mondkap, met activisten brosje aangespeld en had ze het lef om ook nog eens hardop uit te spreken dat de demonstratie “te belangrijk” was om te laten stoppen. Vergeet hierbij niet dat andere demonstraties (anti-1,5 meter / anti-lockdown / anti-mondkap) verboden waren op verschillende plekken in Nederland. Maar ze moddert lekker door, met excuses, beloftes dat ze nu echt met “Amsterdammers” zou gaan praten, plotjes om haar wapendragende gezinsleden uit de spotlicht te houden.

Voor de Amsterdammers ligt de pijn wat dieper, zo heeft ze in oktober 2018 de toeristen trekpleister; “I AMSTERDAM” weg laten halen. Het was volgens Femke en haar Groene maffia vriendjes niet meer van deze tijd en staat voor “individualisme”. Ze zeggen in stad niet voor niets: “Met Halsema aan het roer, gaat Amsterdam naar z’n mallemoer”.


Willem Alexander & Maxima

Koning & Koningin der Nederlanden

“IN DE MEDIA VERSCHEEN EEN FOTO WAAROP WE TE WEINIG AFSTAND HOUDEN. IN DE SPONTANITEIT VAN HET MOMENT HEBBEN WE DAAR NIET GOED OP GELET. DAT HADDEN WE NATUURLIJK WEL MOETEN DOEN.”

Zo zie je maar dat ook het Koningshuis de “fout” in gaat, tevens is de Koning die persoon die zijn handtekening zet onder de nieuwe besluiten vanuit de kamer. Nu zien wij zo een vakantie kiekje heel normaal, echter horen we ook nog de volgende woorden nog nagalmen: “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen.” aldus Koning Willem Alexander tijdens zijn toespraak op 4 mei 2020, de nationale herdenking.